grosik
Aktualności

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ostrowie Wielkopolskim, adres ul. Wrocławska 13-15, 63-400 Ostrów Wielkopolski (dalej także Organizator) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wskazanych nieruchomości:

» »