grosik
Z kartą klienta taniej

Regulamin Karty Klienta „Społem”

Karta klienta „Społem” obowiązuje we wszystkich Spółdzielniach „Społem” w kraju, zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie Karty Klienta w danej Spółdzielni.

 

 

Niniejszy regulamin ustala zasady obowiązywania karty w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ostrowie Wielkopolskim.

 

  1. Karta klienta „Społem” jest instrumentem systemu lojalnościowego sieci „Społem” i może ją otrzymywać nieodpłatnie na czas nieokreślony, każdy członek Spółdzielni oraz osoba nie będące członkiem Spółdzielni, a dokonująca zakupów w sieci sklepów „Grosik”.
  2. Osoba zainteresowana otrzyma kartę nieodpłatnie w przeciągu 14 dni od chwili złożenia formularza zgłoszeniowego w którymkolwiek ze sklepów „Grosik”. Karta upoważnia do zakupów w placówkach Spółdzielni z 2% rabatem, przy jednorazowym zakupie gotówkowym powyżej 15zł.
  3. Bonifikata udzielana jest bezpośrednio przy zakupie. Kasjerka rejestruje czytnikiem indywidualny numer Karty Klienta i obniża wartość do zapłaty o ustalony % bonifikaty. Operacja rejestrowana jest w pamięci fiskalnej oraz na taśmie kontrolnej.
  4. Wydawca karty zastrzega sobie prawo do wyłączenia poszczególnych grup asortymentowych z 2% bonifikaty Karty Klienta. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy: wskazana grupa asortymentowa wykazuje niską rentowność (jest to niezależne od Spółdzielni) oraz w przypadku, gdy dany towar lub grupa została objęta dodatkowym rabatem (np. przeceną), czy promocją (np. oferta gazetkowa, oferta weekendowa).
  5. Nowe zasady funkcjonowania Karty Klienta „Społem” obowiązują od dnia 2 kwietnia 2010 roku.
» »